Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1909)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - 1909)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Stary Rynek (karta pocztowa - ca 1914)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - 1908)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Stary Rynek (fotografia - ca 1910)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Stary Rynek (karta pocztowa - ca 1913)

Opublikowano w Poznań

 Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1940)

 

Opublikowano w Poznań

Poznań - Stary Ryneka (karta pocztowa - ca 1910).

Opublikowano w Poznań

 Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1910).

 

Opublikowano w Poznań

Ratusz na Starym Rynku w Poznaniu (ca 1892).

 

 

 

Opublikowano w Poznań XIX wiek
Strona 1 z 2