Poznań - Bukerstrasse (karta pocztowa - ca 1903)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Gartenstrasse (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań

Poznań. Wallischei w czasie powodzi (1888).

 

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Karta pocztowa (non post 1900)

Opublikowano w Poznań

Mosina - karta pocztowa (ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Mosina - karta pocztowa (ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Sapiehaplatz w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Kościół farny w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Sapiehaplatz w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Złota Kaplica w Katerdrze w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek
Strona 3 z 5