Kórnik - Kartka wieloobrazkowa (karta pocztowa - ca 1905)

Opublikowano w Wielkopolska

Biedrusko - Truppenübungsplatz  (karta pocztowa - ca 1915)

Opublikowano w Wielkopolska

Kaźmierz (kartka pocztowa - ca 1905)

Opublikowano w Wielkopolska

Poznań - Dominsel (karta pocztowa - ca 1902)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dominsel (kartka pocztowa - ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1910).

Opublikowano w Poznań

Mosina - karta pocztowa (ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Mosina - karta pocztowa (ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Kościół farny w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Złota Kaplica w Katerdrze w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek
Strona 2 z 4