Poznań - Provinzial Gewerbe Ausstellung (fotografia - 1895)

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Wilhelmstrasse (karta pocztowa - ca 1907)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Varia (kartka pocztowa - 1905)

Opublikowano w Poznań

Poznań - St. Martinstrasse (karta pocztowa - 1902)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmstrasse (karta pocztowa - ca 1903)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmstrasse (karta pocztowa - ok. 1904)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Festungslazarett XVI (karta pocztowa - ca 1916)

Opublikowano w Poznań

Poznań - varia (karta pocztowa - 1924).

Opublikowano w Poznań

Poznań - varia (karta pocztowa - 1927).

Opublikowano w Poznań

Klęka - Pałac (karta pocztowa - ca 1911).

Opublikowano w Wielkopolska