Poznań - Warta (fotografia - 1900)

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Karta pocztowa (non post 1902)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Kartka pocztowa (non post 1902).

Opublikowano w Poznań