Poznań - Panorama (karta pocztowa - ca 1902).

Opublikowano w Poznań

Plac Bernardyński w Poznaniu (ca 1883).

Opublikowano w Poznań XIX wiek