Poznań - Petriplatz (fotografia - ca 1910)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Friedrichstrasse (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań