Poznań - Most Chwaliszewski (karta pocztowa - 1939)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Most Chwaliszewski (karta pocztowa - 1939)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Most Chwaliszewski (fotografia - 1939)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Walischeibrücke (karta pocztowa - ca 1915)

Opublikowano w Poznań