Filtrowanie
Wybierz opcje filtrowania produktów

Wielkopolska XIX wiek

Kórnik, pow. poznański - Kościół (fotografia - 1900)
Kórnik, pow. poznański - Synagoga (fotografia - 1900)
Lubostroń  - Pałac Skórzewskich (fotografia - ante 1900)
Przyczyna Górna. Fotografia - Kościół św. Jerzego (ca 1895).  
Strona 1 z 3