Poznań - St. Martinstrasse (karta pocztowa - 1902)

Opublikowano w Poznań

Widok perspektywiczny Poznania od strony północnej oraz Krosna od południowego zachodu.

Opublikowano w Poznań XVII-XVIII wiek