Poznań - Seecktstrasse (karta pocztowa - ca 1900).

Opublikowano w Poznań

Widok perspektywiczny Poznania od strony północnej.

Opublikowano w Poznań XVII-XVIII wiek

Widok perspektywiczny Poznania od strony północnej.

Opublikowano w Poznań XVII-XVIII wiek