Poznań - Dzielnica Cesarska (karta pocztowa - ca 1913)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dzielnica Cesarska (karta pocztowa - ca 1913)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dzielnica Cesarska (karta pocztowa - ca 1913)

Opublikowano w Poznań

Potrzebowice - Dwór (grafika - ca 1857)

Opublikowano w Wielkopolska XIX wiek

Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1904)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Kleiststrasse (karta pocztowa - 1899)

Opublikowano w Poznań

Poznań. Kartka pocztowa - ulica Fredry (ca 1940).

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań

Wschowa - Kościół farny (karta pocztowa - ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Wschowa - Fischerstrasse (karta pocztowa - ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska