Filtrowanie
Wybierz opcje filtrowania produktów

Katalog

Poznań - Warta (karta pocztowa - ca 1910)
Poznań - Warta (Fotografia - ca 1943)
Poznań - Warta (Fotografia - ca 1943)
Poznań - Warta (Fotografia - ca 1943)
Poznań - Kaiser Friedrichstrasse (karta pocztowa - ca 1910)
Poznań - Kaiser Friedrichstrasse (karta pocztowa - ca 1910)
Poznań - Collegium Minus Uniwersytetu (fotografia - 1929)
Poznań. Grosse Schleuse w czasie powodzi (1888).  
Kartka pocztowa: Breitestrasse w Poznaniu (ca 1905).