Poznań - Panorama (karta pocztowa - ca 1897)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Stary Rynek (karta pocztowa - ca 1910).

Opublikowano w Poznań

Poznań - Ratusz na Starym Rynku (karta pocztowa - ca 1905).

Opublikowano w Poznań

 Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1910).

 

Opublikowano w Poznań

 Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1907)

 

Opublikowano w Poznań

Wschowa - Kościół farny (karta pocztowa - ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Grafika -  Ratusz na Starym Rynku w Poznaniu (ca 1835).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań. Zjazd niemieckich Towarzystw Historycznych (1888).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań. Karta pocztowa - Fontanna Prozerpiny na Starym Rynku (ca 1940).

Opublikowano w Poznań

Poznań. Karta pocztowa - Bamberka na Starym Rynku (ca 1940).

Opublikowano w Poznań