Poznań - Wallischeibrücke (kartka pocztowa - ca 1903)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Tereny targowe (fotografia - 1948)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Dworzec kolejowy (karta pocztowa - ca 1912)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Chwaliszewo (karta pocztowa - ca 1917)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Varia (fotografia - 1939)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Most Chwaliszewski (fotografia - 1939)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Breitestrasse (fotografia - ca 1941)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Ritterstrasse (fotografia stereoskopowa ca 1895)

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Walischeibrücke (karta pocztowa - ca 1915)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wystawa Wschodnioniemiecka (karta pocztowa - 1911).

Opublikowano w Poznań
Strona 2 z 5