Poznań - Blumenstrasse (fotografia - ca 1910)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Fischerei (karta pocztowa - ca 1904)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Fischerei (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (non ante 1897)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (non ante 1897)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (non post 1897)

Opublikowano w Poznań