Poznań - Berdychowo (karta pocztowa - ca 1905)

Opublikowano w Poznań