Poznań - Provinzial Gewerbe Ausstellung (fotografia - 1895)

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - varia (karta pocztowa - 1924).

Opublikowano w Poznań

Pomnik feldmarszałka Augusta von Gneisenau w Poznaniu.

Opublikowano w Poznań XX wiek