Poznań - Karta pocztowa (non post 1897)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (ca 1897)

Opublikowano w Poznań

Kartka pocztowa: Wilhelmstrasse w Poznaniu (1880).

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (non post 1898)

Opublikowano w Poznań

Mosina - karta pocztowa (ca 1900).

Opublikowano w Wielkopolska

Sąd Krajowy w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Plac Kolegiacki w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Kolegium Jezuickie w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Pomnik feldmarszałka Augusta von Gneisenau w Poznaniu.

Opublikowano w Poznań XX wiek