Mosina - karta pocztowa (ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Mosina - karta pocztowa (ca 1900).

Opublikowano w Wielkopolska

Mosina - karta pocztowa (ca 1900).

Opublikowano w Wielkopolska

Mosina - karta pocztowa (ca 1905).

Opublikowano w Wielkopolska

Mosina - karta pocztowa (ca 1905).

Opublikowano w Wielkopolska

Poznań - Karta pocztowa (ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Sapiehaplatz w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Kościół farny w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Stary Rynek w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek