Poznań - Wilhelmstrasse  (karta pocztowa - ca 1910)

 

Opublikowano w Poznań