Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1915)

Opublikowano w Poznań