Poznań - Friedrichstrasse (karta pocztowa - ca 1905)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Friedrichstrasse (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (non post 1900)

Opublikowano w Poznań

Sapiehaplatz w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Sapiehaplatz w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Sapiehaplatz w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań

Tablica z 12 widokami Poznania.

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Karta pocztowa (non post 1898)

Opublikowano w Poznań