Mosina - karta pocztowa (ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Mosina - karta pocztowa (ca 1910).

Opublikowano w Wielkopolska

Pierwszy dworzec kolejowy w Poznaniu (ca 1868).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Sąd Krajowy w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Sapiehaplatz w Poznaniu (ca 1880).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Bazar w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Osieczna - Wieloobrazkowa karta pocztowa(ca 1900).

Opublikowano w Wielkopolska

Kartka pocztowa z dwoma widokami Osiecznej (ca 1904).

Opublikowano w Wielkopolska

Kartka pocztowa typu "Gruss aus..." (ca 1900).

Opublikowano w Wielkopolska

Kartka pocztowa typu "Gruss aus..." (ca 1900).

Opublikowano w Wielkopolska