Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1904)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Seektstrasse (karta pocztowa - ca 1903)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Schlossfreiheit (karta pocztowa - ca 1940)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Seecktstrasse (karta pocztowa - ca 1900).

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1910).

Opublikowano w Poznań

Poznań - varia (karta pocztowa - 1924).

Opublikowano w Poznań

Poznań - Katedra (fotografia - ca 1900)

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Kleiststrasse (karta pocztowa - 1899)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Theaterplatz (karta pocztowa - 1903)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań