Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Ratusz na Starym Rynku (karta pocztowa - ca 1905).

Opublikowano w Poznań

Grafika -  Ratusz na Starym Rynku w Poznaniu (ca 1835).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań. Karta pocztowa - Pręgierz na Starym Rynku (ca 1940).

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Ratusz na Starym Rynku w Poznaniu (ca 1870).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Ratusz w Poznaniu (ca 1883).

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Ratusz na Starym Rynku w Poznaniu (ca 1892).

 

 

 

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Karta pocztowa (non post 1898)

Opublikowano w Poznań