Poznań - ulica Wodna (karta pocztowa - ca 1925)

Opublikowano w Poznań