Poznań - Wilhelmstrasse (karta pocztowa - ca 1918)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Sołacz (karta pocztowa - ca 1915).

Opublikowano w Poznań

Poznań - Ogród Zoologiczny (fotografia - ca 1900)

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Powszechna Wystawa Krajowa (karta pocztowa - 1929).

Opublikowano w Poznań

Poznań - Starołęka (karta pocztowa - ca 1915).

Opublikowano w Poznań

Poznań. Ogród Zoologiczny (ca 1890).

 

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Karta pocztowa (non post 1901)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (non post 1899)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Karta pocztowa (1917)

Opublikowano w Poznań