Poznań - Breitestrasse (fotografia - 1941)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1909)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - 1909)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Stary Rynek (karta pocztowa - ca 1914)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - 1908)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Stary Rynek (fotografia - ca 1910)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Stary Rynek (karta pocztowa - ca 1913)

Opublikowano w Poznań

 Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1940)

 

Opublikowano w Poznań

Poznań - Stary Ryneka (karta pocztowa - ca 1910).

Opublikowano w Poznań

 Poznań - Alter Markt (karta pocztowa - ca 1910).

 

Opublikowano w Poznań
Strona 1 z 2