Poznań - Sołacz (karta pocztowa - ca 1915).

Opublikowano w Poznań