Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1904)

Opublikowano w Poznań

 Poznań - Berlinerstrasse (karta pocztowa - ca 1900).

 

Opublikowano w Poznań

 Poznań - Berlinerstrasse (karta pocztowa - 1905)

 

Opublikowano w Poznań

Poznań - Grünen Platz (kartka pocztowa - ca 1907)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1897)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Ritterstrasse (karta pocztowa - ca 1902)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Neue Strasse (karta pocztowa - ca 1903)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Schützenstrasse (karta pocztowa - ca 1901)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Gerberstrasse (karta pocztowa - ca 1901)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Paulikirchstrasse (karta pocztowa - ca 1900)

Opublikowano w Poznań