Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1903)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1901)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dzielnica Cesarska (karta pocztowa - ca 1914)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wilhelmsplatz (karta pocztowa - ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dzielnica Cesarska (karta pocztowa - ca 1913)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dzielnica Cesarska (karta pocztowa - ca 1913)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dzielnica Cesarska (karta pocztowa - ca 1913)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Paulikirchstrasse (kartka pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dni Cesarskie (grafika - 1902)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - An der Pauli-Kirche (litografia - ca 1940)

Opublikowano w Poznań