Poznań - Wilhelmstrasse (fotografia - 1900)

Opublikowano w Poznań XIX wiek

 Poznań - Wilhelmstrasse  (karta pocztowa - ca 1910)

 

Opublikowano w Poznań