Poznań - Schlossberg (kartka pocztowa - 1907)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Victoriastrasse (kartka pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań

Kopanica, pow. wolsztyński (kartka pocztowa - 1906)

Opublikowano w Wielkopolska

Bonikowo - Pałac (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Wielkopolska

Dolsk, pow. śremski - Kościół ewangelicki (karta pocztowa - ca 1905)

Opublikowano w Wielkopolska

Poznań - Jesuitenstrasse (karta pocztowa - 1907)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Kaiser Wilhelm-Strasse (karta pocztowa - ca 1907)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Seecktstrasse (karta pocztowa - ca 1907)

Opublikowano w Poznań

Mosina - Markt (karta pocztowa - ca 1907)

Opublikowano w Wielkopolska

Poznań - Stary Rynek (karta pocztowa - ca 1914)

Opublikowano w Poznań
Strona 1 z 5