Biedrusko - Truppenübungsplatz (karta pocztowa - ca 1916)

Opublikowano w Wielkopolska