Budzyń - Kolmarerstrasse (karta pocztowa - ca 1904)

Opublikowano w Wielkopolska