Poznań - An der Paulikirche (karta pocztowa - ca 1942)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Kartka wieloobrazkowa (karta pocztowa - ca 1915)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Dominsel (karta pocztowa - ca 1905)

Opublikowano w Poznań

Leszno - Markt (karta pocztowa - ca 1900)

Opublikowano w Wielkopolska

Mosina, pow. poznański - Rynek (1924)

Opublikowano w Wielkopolska

Śmigiel, pow. kościański (karta pocztowa - ca 1915)

Opublikowano w Wielkopolska

Kwilcz, pow. międzychodzki  (karta pocztowa - 1914)

Opublikowano w Wielkopolska

Kwilcz, pow. międzychodzki  (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Wielkopolska

Poznań - Petriplatz (karta pocztowa - ca 1912)

Opublikowano w Poznań

Poznań - panorama (karta pocztowa - ca 1917)

Opublikowano w Poznań