Biedrusko - Truppenübungsplatz  (karta pocztowa - ca 1915)

Opublikowano w Wielkopolska