Biedrusko - Truppenübungsplatz (karta pocztowa - ca 1905)

Opublikowano w Wielkopolska