Bojanowo - Markt (karta pocztowa - ca 1915)

Opublikowano w Wielkopolska

Poznań - Sołacz (karta pocztowa - ca 1915).

Opublikowano w Poznań