Biedrusko - Truppenübungsplatz (karta pocztowa - ca 1906)

Opublikowano w Wielkopolska

Biedrusko - Truppenübungsplatz (karta pocztowa - ca 1908)

Opublikowano w Wielkopolska

Biedrusko Truppenübungsplatz (karta pocztowa - ca 1907)

Opublikowano w Wielkopolska

Poznań - Karta pocztowa (ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Tablica z 12 widokami Poznania.

Opublikowano w Poznań XIX wiek

Poznań - Karta pocztowa (non post 1902)

Opublikowano w Poznań