Poznań - Wallischeibrücke (karta pocztowa - ca 1900)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Warta (karta pocztowa - ca 1899)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wallischeibrücke (kartka pocztowa - ca 1905)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Warta (karta pocztowa - ca 1898)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Warta (karta pocztowa - ca 1899)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Warta (karta pocztowa - ca 1901)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Wallischeibrücke (kartka pocztowa - ca 1903)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Warta (karta pocztowa - ca 1910)

Opublikowano w Poznań

Poznań - Most św. Rocha (litografia - ca 1940)

Opublikowano w Poznań XX wiek

Poznań - Port (fotografia - ca 1910)

Opublikowano w Poznań XX wiek
Strona 3 z 6