Filtrowanie
Wybierz opcje filtrowania produktów

Widokówki

Poznań - Zamek Wilhelma II (karta pocztowa - ca 1915)
Poznań - Grünen Platz (kartka pocztowa - ca 1907)
Poznań - Zlot Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (karta pocztowa - 1931)
Poznań - Tiergartenstrasse (karta pocztowa - ca 1910)
Kartka pocztowa: Judenstrasse w Poznaniu (ca 1910).
Kartka pocztowa: Wiesenstrasse w Poznaniu (ca 1910).